Gelders Restauratie Centrum en Stichting tot behoud van Elburger botters tekenen samenwerkingsovereenkomst

Elburg, 16 november

De samenwerking tussen het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Stichting tot behoud van Elburger botters (Botterstichting) is een feit. Op 16 november 2022 tekenden de voorzitters van beide organisatie de samenwerkingsovereenkomst op de werf van de Botterstichting in Elburg. Deze samenwerking heeft betrekking op opleiding, het uitwisselen van vakkennis en ondersteuning van elkaars organisaties. 

Voordat de samenwerking – in bijzijn van de Elburger wethouder Bertus Jeensma en vertegenwoordigers van het Leerbedrijf – werd ondertekend namen beide voorzitters het woord.  Bert Berghoef van het GRC: “Een compliment voor alles wat hier in tientallen jaren is bereikt bij de Botterstichting en binnen het Leerbedrijf. Er kwam een aantal woorden bij me op: behoud, onderhoud en samenwerking. Behoud van historische waarden en dankzij leermeester Cees Leusink en kompanen kunnen jullie de monumentale botters onderhouden en in stand houden. Zonder opleiding kunnen we niet verder. We mogen als Gelders Restauratiecentrum en Botterstichting Elburg samenwerken en mensen de liefde voor het cultureel erfgoed bijbrengen.”

Voorzitter Henk Walles vertelde daarna dat vandaag een belangrijke dag en een mijlpaal is voor de Botterstichting. “Het begon met de restauratie van de EB24, als dat groepje initiatiefnemers toen niet was begonnen hadden we nu als stichting niet gestaan waar we staan. We hebben 8 botters in de vaart en willen verder uitbouwen. Daar zit altijd een bepaalde spanning in.” Hij refereerde naar mbo-stagiaire Femke Nieuwenhuis, die de jongste generatie vertegenwoordigt: “We zijn heel blij dat jij hier ook bij bent, samen met je leermeester. Het restaureren van de botters is mogelijk dankzij de sterke ondersteuning van de provincie Gelderland, dit maakt ons ook een stabiele en betrouwbare partner. Als Botterstichting werken we vanuit een visie en missie, waarbinnen ondernemerschap een vaste waarde is. We staan voor onze botters en voor onze werf! En zijn blij met de samenwerking met het GRC, maar denken ook op landelijk niveau mee over hoe we Nederlands varend erfgoed – de bruine vloot – moeten beschermen en behouden voor het nageslacht.” 

Walles refereert hierbij aan het feit dat er niet alleen kansen maar ook bedreigingen zijn voor de Botterwerf: “Denk aan de corona periode waarin het financieel zwaar was. En de huidige zorgen om de ontsluiting van Kruismaten, waarbij plannen zijn om een brug te plaatsen vóór het havenkanaal, funest voor de Botterstichting. En de plannen voor de bouw van een appartementencomplex vlak bij de werf. We hebben nu onze eigen kennis om de botters te onderhouden; vrijwilligers leren van de scheepstimmerman en leermeester. Het Leerproject is hierbij cruciaal voor onze stichting, die overigens beeldbepalend is voor Elburg!”

Nut en noodzaak van de samenwerking
Beide organisaties werken aan overdracht van kennis en kunde op het gebied van restauratietechnieken. Deze samenwerking is gericht op kennisuitwisseling, ontmoeting en ondersteuning van elkaars organisaties. Beide partijen organiseren gastlessen en helpen elkaar over en weer bij het opleiden van mbo-stagiairs binnen de ambachtelijke houtbewerking. Ook helpen ze elkaar met het vinden van restauratieobjecten ten behoeve van het (varend) erfgoed in Gelderland.

Over de samenwerkende organisatiesHet Gelders Restauratie Centrum is gevestigd in Velpen in 2012 in het leven geroepen door de provincie Gelderland. Het GRC biedt erkende cursussen en opleidingen en wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die belang hecht aan instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland. Het GRC werkt nauw samen met Monumentenwacht Gelderland, provincie, cultuurhistorische organisaties, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en opdrachtgevers.

De Stichting tot behoud van de Elburger botters zet zich sinds 1975 in om het cultuurhistorisch varend erfgoed, de kennis van de bouw en restauratie van vissersschepen en de historische binnenhaven in ere te herstellen, te behouden en levend te houden. Op 28 februari 2011 startte het Leerbedrijf met de restauratie van de EB 29. Sindsdien voeren leermeesters samen met stagiares restauraties uit van, soms zelfs gezonken, botters. Daarmee zijn al een aantal historische varende monumenten van de ondergang gered en is onze geschiedenis bewaard gebleven voor latere generaties. Provincie Gelderland ondersteunt deze stichting vanaf het begin. 

https://geldersrestauratiecentrum.nl