Giften, schenkingen en donaties aan de Botterstichting Elburg

De Botterstichting Elburg is erkend als een “Culturele ANBI” onder nummer 0054.36.485. Dit houdt in dat, indien u als particulier een gift, schenking of donatie aan de Botterstichting doet, u voor de belasting een aftrekpost mag opvoeren van 125% van het bedrag dat u schenkt. U moet met uw gift(en) dan wel boven een bepaalde drempel uitkomen. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. voor particulieren.

Deze regeling geldt ook voor ondernemers, met dien verstande dat u als ondernemer het bedrag op de bedrijfswinst in mindering mag brengen. Voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen geldt een percentage van 150% met een maximum van € 2.500,-.