Op 13 januari 2023 is de botter EB 25 overgedragen aan de Botterstichting. De Stichting EB 25 heeft de botter verkocht voor één Elburgse euro zodat ze door het leerbedrijf weer volledig gerestaureerd kan worden. Op deze pagina zullen de vorderingen van de restauratie van de ‘Oude Dame’ te volgen zijn.

Van de facebookpagina van de Stichting EB 25:

Beste volgers en “vrienden” van de EB 25. HIER VOLGT EEN BELANGRIJKE MEDEDELING ! De Botter EB 25 zal op vrijdag 13 januari 2023 om 11:30 uur worden overdragen aan de “Stichting tot Behoud van Elburger Botters. De botter zal op de scheepswerf ‘De Hellege’ van genoemde stichting in Elburg GEHEEL WORDEN GERESTAUREERD! Dit gebeurt in een zogenoemd ‘leer-werkproject’ van de stichting.De volledige restauratie van de EB 25 zal worden ondergebracht in het nieuwe Leerbedrijf en worden uitgevoerd door de leermeesters samen met hun stagiairs. Het project wordt vanaf het allereerste begin ondersteund met een grote subsidie door de provincie Gelderland. Met deze overdracht van onze botter komt een einde aan de zorg en aandacht die onze “Stichting tot behoud van de Botter EB 25” de afgelopen 33 jaar heeft gegeven aan de EB 25. Vanaf deze plaats bedanken wij alle bestuurders, volgers, vrienden, opvarenden, meevarenden, wedstrijd-fanatiekelingen, wegbrengers, evnementendeelnemers, terugbrengers, onderhoudshelpers en iedereen die onze EB 25 een warm hart toedraagt. Wij zullen op deze plek nog steeds aandacht blijven besteden aan zaken die betrekking hebben op de botter EB 25. Jullie kunnen hier later de overdracht terugzien alsmede de vorderingen van de restauratie en de uiteindelijke tewaterlating van de dan geheel gerestaureerde botter EB 25 blijven volgen.

Met nog immer botterliefhebbende groet, Sybrën de Jeu, voorzitter & Olga Huitzing , secretaris/penningmeester namens: Stichting tot behoud van de Botter EB 25

13 Januari 2023

Vandaag is de Botter EB 25 dan daadwerkelijk overgedragen aan de Stichting tot Behoud van Elburger botters. Sybrën de Jeu en Olga Huitzing werden zeer hartelijk ontvangen in de bestuurskamer op museumwerf ‘De Hellege’ in Elburg. Nadat de bijeenkomst was geopend nam Henk Hulst het woord om de Elburgse geschiedenis van de botter toe te lichten. Met name oud schipper/visserman Siemen Goosensen en zijn familie kwamen hierbij uitgebreid aan bod. Vervolgens vulde Sybrën Henks verhaal aan met enige hoogtepunten uit de recentere geschiedenis van de EB 25. Hierna was het woord aan voorzitter Henk Walles om de daadwerkelijke overdracht en verkoop/aankoop van de botter in gang te zetten. De koopakte werd ondertekend en vanaf dat moment kon Sybrën meedelen dat het batig saldo van de “Stichting tot behoud van de Botter EB 25 ad. € 6.500,– als donatie kon worden geschonken aan de Stichting tot behoud van Elburger Botters. Hij had wel een dringende suggestie op de waardecheque vermeld om als ‘startbijdrage’ te beschouwen voor een nieuwe elektrische voortstuwingsmotor voor de gerestaureerde EB25. Henk Walles memoreerde dat er over deze ‘groene stap’ voor onze mooie bruine zwaan al was nagedacht in de werkgroep voor begeleiding van de restauratie.

Donaties

De provincie Gelderland heeft € 250.000 subsidie verstrekt voor de restauratie. Er kan begonnen worden! Maar om het project volledig af te kunnen ronden is er nog eens € 250.000 nodig. Zonder financiële hulp is het onmogelijk om zo’n groot project als Botterstichting te realiseren.

Elke bijdrage, of het nu een grote of een kleine is, is van harte welkom! De Botterstichting heeft een culturele ANBI-status, hierdoor kunnen giften en donaties fiscaal aantrekkelijk zijn. Het geld zal volledig worden besteed aan de restauratie van de EB 25 die door het Leerbedrijf zal worden uitgevoerd.

Door middel van acties, grote en kleine donaties kan dit project worden gefinancierd. In totaal zal de restauratie € 500.000 gaan kosten. Voor meer informatie: leerbedrijf@botterselburg.nl

De restauratie van de botter EB 25 wordt mede mogelijk gemaakt door:

ELBURG FOODS

Naast de subsidie van de Provincie Gelderland en de donatie voor een ‘groene motor’ van de Stichting tot behoud van de botter EB 25 is er ook al een prachtig bedrag door Elburg Foods gedoneerd; dit is voor de nieuwe mast van de EB 25.

De EB 25 in de media:

Met één Elburgse euro wordt 128 jaar varende geschiedenis gered: ‘Het is de ziel van onze werf’-De Stentor 14-01-2023

<< EB 25