Op 13 januari 2023 is de botter EB 25 overgedragen aan de Botterstichting. De Stichting EB 25 heeft de botter verkocht voor één Elburgse euro zodat ze door het leerbedrijf weer volledig gerestaureerd kan worden. Op deze pagina zullen de vorderingen van de restauratie van de ‘Oude Dame’ te volgen zijn.

15 April 2023

Burgemeester Elburg en Gedeputeerde Gelderland zagen de eerste planken uit de EB25 als start van de restauratie

Eindelijk was het zover! Zaterdag 15 april kon er een start worden gemaakt met de restauratie van de oude botter EB25, die enkele dagen geleden nog op de ‘hellege’ lag. De gemeente Elburg heeft de EB25 tot varend monument verklaard en de provincie Gelderland steunt de restauratie door ongeveer 50% van de totale kosten bij te dragen. Daarom was het niet verwonderlijk dat burgemeester Rozendaal en Gelders gedeputeerde Peter Drent hierbij een rol speelden.

Nieuwe parel

De Gedeputeerde Erfgoed van Gelderland, Peter Drenth sprak de aanwezigen als eerste toe: “Ik ben ongelooflijk trots dat er weer een botter gerestaureerd wordt. Het voegt een nieuwe parel toe aan de vloot die hier al ligt. En het gaat niet alleen om de botter als erfgoed zelf. Er zijn hier jonge mensen die leren hoe het onderhoud plaatsvindt. En dat dankzij vakmensen die de verbinding willen en durven maken om dit beroep te behouden. Daarom graag een applaus voor de Botterstichting Elburg vanwege dit resultaat. En voor de stichting: Veel succes met Elburg en het varend erfgoed!”

Botterhoofdstad

“In dit Hanzeweekend beleven we geschiedenis, de geschiedenis van Elburg”, begon Burgemeester Jan Nathan Rozendaal zijn toespraak. “Elburg voer in de Hanzetijd met boten als de kogge die hier nu bij de helling ligt allerlei kanten op. Richting Engeland, richting Noorwegen… En af en toe moest er ook nog gevochten worden. Maar die piraten? Die zijn er niet meer, maar Elburg nog wel! Uiteindelijk ontstonden in de 18e eeuw de botters. Het verleden van de Hanze en de botters koesteren we. Ik noem Elburg graag de Botterhoofdstad van Nederland. Jongeren leren hier in het Leerwerkproject een vak van de Leermeester, zo wordt het beroep scheepstimmerman behouden. Ik wens jullie een fantastisch mooie restauratie toe en een mooi vaarseizoen!”

Duveltje

Voorzitter Henk Walles benadrukt nogmaals hoe belangrijk de steun van de provincie Gelderland is.   “Zonder hun subsidie zou deze restauratie van de EB25 niet door kunnen gaan. We hebben vertrouwen in de toekomst en wie weet wat er allemaal nog meer volgt… Zolang we het maar samen als vrijwilligers kunnen blijven doen! In een paar maand tijd is het ons sinds de overdracht van de EB25 als Botterstichting Elburg gelukt om via sponsoring en fondswerving 70.000 euro bij elkaar te krijgen, een prachtig resultaat!” Walles nodigt daarna de gedeputeerde en burgemeester uit voor het officiële startsein van de restauratie, door hen in bijzijn van een grote groep belangstellenden de eerste twee verrotte planken uit de EB25 te laten zagen. Onder daverend applaus komen er met een luide knal confetti en twee tekst stroken op zeildoek uit de EB25 vliegen… 

Tenslotte schonk de Vereniging tot Botter Behoud nog een ‘duveltje’ (kacheltje), voor de EB25. De restauratieperiode wordt geschat op drie jaar en de restauratie is te volgen via de website van de Botterstichting en vanaf de ‘loopbrug’ die men via de trap rechts naast de loods kan bereiken.

13 Januari 2023, Van de facebookpagina van de Stichting EB 25:

Beste volgers en “vrienden” van de EB 25. HIER VOLGT EEN BELANGRIJKE MEDEDELING ! De Botter EB 25 zal op vrijdag 13 januari 2023 om 11:30 uur worden overdragen aan de “Stichting tot Behoud van Elburger Botters. De botter zal op de scheepswerf ‘De Hellege’ van genoemde stichting in Elburg GEHEEL WORDEN GERESTAUREERD! Dit gebeurt in een zogenoemd ‘leer-werkproject’ van de stichting.De volledige restauratie van de EB 25 zal worden ondergebracht in het nieuwe Leerbedrijf en worden uitgevoerd door de leermeesters samen met hun stagiairs. Het project wordt vanaf het allereerste begin ondersteund met een grote subsidie door de provincie Gelderland. Met deze overdracht van onze botter komt een einde aan de zorg en aandacht die onze “Stichting tot behoud van de Botter EB 25” de afgelopen 33 jaar heeft gegeven aan de EB 25. Vanaf deze plaats bedanken wij alle bestuurders, volgers, vrienden, opvarenden, meevarenden, wedstrijd-fanatiekelingen, wegbrengers, evnementendeelnemers, terugbrengers, onderhoudshelpers en iedereen die onze EB 25 een warm hart toedraagt. Wij zullen op deze plek nog steeds aandacht blijven besteden aan zaken die betrekking hebben op de botter EB 25. Jullie kunnen hier later de overdracht terugzien alsmede de vorderingen van de restauratie en de uiteindelijke tewaterlating van de dan geheel gerestaureerde botter EB 25 blijven volgen.

Met nog immer botterliefhebbende groet, Sybrën de Jeu, voorzitter & Olga Huitzing , secretaris/penningmeester namens: Stichting tot behoud van de Botter EB 25

13 Januari 2023

Vandaag is de Botter EB 25 dan daadwerkelijk overgedragen aan de Stichting tot Behoud van Elburger botters. Sybrën de Jeu en Olga Huitzing werden zeer hartelijk ontvangen in de bestuurskamer op museumwerf ‘De Hellege’ in Elburg. Nadat de bijeenkomst was geopend nam Henk Hulst het woord om de Elburgse geschiedenis van de botter toe te lichten. Met name oud schipper/visserman Siemen Goosensen en zijn familie kwamen hierbij uitgebreid aan bod. Vervolgens vulde Sybrën Henks verhaal aan met enige hoogtepunten uit de recentere geschiedenis van de EB 25. Hierna was het woord aan voorzitter Henk Walles om de daadwerkelijke overdracht en verkoop/aankoop van de botter in gang te zetten. De koopakte werd ondertekend en vanaf dat moment kon Sybrën meedelen dat het batig saldo van de “Stichting tot behoud van de Botter EB 25 ad. € 6.500,– als donatie kon worden geschonken aan de Stichting tot behoud van Elburger Botters. Hij had wel een dringende suggestie op de waardecheque vermeld om als ‘startbijdrage’ te beschouwen voor een nieuwe elektrische voortstuwingsmotor voor de gerestaureerde EB25. Henk Walles memoreerde dat er over deze ‘groene stap’ voor onze mooie bruine zwaan al was nagedacht in de werkgroep voor begeleiding van de restauratie.

Donaties

De provincie Gelderland heeft € 250.000 subsidie verstrekt voor de restauratie. Er kan begonnen worden! Maar om het project volledig af te kunnen ronden is er nog eens € 250.000 nodig. Zonder financiële hulp is het onmogelijk om zo’n groot project als Botterstichting te realiseren.

Elke bijdrage, of het nu een grote of een kleine is, is van harte welkom! De Botterstichting heeft een culturele ANBI-status, hierdoor kunnen giften en donaties fiscaal aantrekkelijk zijn. Het geld zal volledig worden besteed aan de restauratie van de EB 25 die door het Leerbedrijf zal worden uitgevoerd.

Door middel van acties, grote en kleine donaties kan dit project worden gefinancierd. In totaal zal de restauratie € 500.000 gaan kosten. Voor meer informatie: leerbedrijf@botterselburg.nl

De restauratie van de botter EB 25 wordt mede mogelijk gemaakt door:

ELBURG FOODS

Naast de subsidie van de Provincie Gelderland en de donatie voor een ‘groene motor’ van de Stichting tot behoud van de botter EB 25 is er ook al een prachtig bedrag door Elburg Foods gedoneerd; dit is voor de nieuwe mast van de EB 25.

De EB 25 in de media:

Met één Elburgse euro wordt 128 jaar varende geschiedenis gered: ‘Het is de ziel van onze werf’-De Stentor 14-01-2023

<< EB 25