“Een frisse wind laten waaien”

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom bij de Botterstichting. Voor iedereen is er wel wat passends te vinden om te doen. Zes dagen in de week zijn er activiteiten op en rondom de werf. Op de pagina Vrijwilligers is meer informatie te vinden over wat vrijwilligerswerk bij de Botterstichting inhoud en daar is ook een aanmeldingsformulier te vinden.

We hebben ook een aantal openstaande vacatures, deze zijn hieronder te bekijken:

Coördinator Erfgoed Leerlijn 

Over de Erfgoed Leerlijn:

Voor de groepen 7 van het basisonderwijs is een lesbrief ontwikkeld waarbij de kinderen kennis maken met het cultureel/historisch erfgoed dat in de gemeente Elburg rijk voorhanden is. De lesbrief bevat een theoretisch deel op school en wordt op de vrijdagochtend in het winterseizoen afgesloten door een creatieve les waarbij de kinderen op een actieve manier kennis maken met het thema ‘Het leven van een bottervisser in Elburg’. Deze ochtend wordt verzorgt door een samenwerking tussen drie Elburger musea: de Museumsmederij, de Visafslag en de Botterwerf. De leerlingen zullen tijdens deze ochtend o.a. zelf smeden, een touw maken en actief meedoen aan een visveiling.

Over de functie: 

 • Begin van het schooljaar de scholen in de gemeente Elburg informeren via een mailing over de mogelijkheid tot deze lesbrief.
 • Contact en afstemming met de smederij en de visafslag.
 • Contact met de scholen (meestal simpele vragen over een boeking, maar ook de scholen nabellen/bezoeken die nog niet geboekt hebben) 
 • Regelen van de bemensing tijdens een bezoek op de werf (groep enthousiaste mensen, dus dat is nooit veel werk!) 
 • Op de ochtend zelf de ontvangst en begeleiding.
 • Af en toe komen er middelbare scholen op bezoek. Ook hiervoor moet er voor bemensing gezorgd worden. 

Daarnaast is er vorig jaar een start gemaakt met de mogelijkheid voor een maatschappelijke stage binnen de stichting. Jongeren in het voortgezet onderwijs moeten die doen tijdens hun 3e schooljaar. Daar kan zelf verder invulling aan gegeven worden. 

Wat krijg je er voor terug: 

 • Op zomaar een vrijdagmorgen tussendoor het risico een klas met blije snoetjes tegen te komen na een ochtend op de werf!  
 • Een fijne groep mensen om mee samen te werken 

Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Mail naar: leerlijn@botterselburg.nl

Coördinator Museum

Over de functie: 

 • Monitoren mailbox museum@botterselburg.nl  
 • Beantwoorden vragen van vrijwilligers  
 • Beoordelen vragen van niet-vrijwilligers (doorzetten naar Boekingen, Bestuur, enz) 
 • Coördineren speciale evenementen in het museum.  
 • Afstemmen verhuur museumruimte (met Boekingen en Coördinator Erfgoed Leerlijn) 
 • Afstemmen gebruik museum voor groepen (met Boekingen en Coördinator Erfgoed Leerlijn) 
 • 1x per jaar het rooster maken voor het komende seizoen (Samen met de roostermakers)  
   

Wat krijg je er voor terug: 

 • Invloed op 1 van de leukste museums van Elburg 
 • Een fijne groep mensen om mee samen te werken 

Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Mail naar: museum@botterselburg.nl

Coördinator Museumwinkel

Over de functie: 

In het Museum is een winkeltje waar allerlei spulletjes worden verkocht die te maken hebben met het Botterleven. De opbrengsten van dit winkeltje worden gebruikt om het museum en de botters in de vaart te houden. Voor dit winkeltje zijn wij op zoek naar een coördinator. 

Denk qua werkzaamheden aan het volgende: 

 • Bepalen welke artikelen er worden aangeboden, samen met o.a. PR groep en Museum groep. 
 • Bij houden voorraad van die artikelen. 
 • Zorgdragen voor de verkoop van de artikelen. 
 • Zorgdragen voor de uitstraling van de winkel. 
 • Afdragen opbrengsten aan de penningmeester.  

Wat krijg je er voor terug: 

 • Zeggenschap over de leukste winkel in het leukste museum van Elburg 
 • Een fijne groep mensen om mee samen te werken 

Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie? Mail naar: museum@botterselburg.nl